เกี่ยวกับเรา

1f4e2    1ไร่1แสน.คอม   คือการทำเกษตรใช้ประโยชน์พื้นที่  1 หน่วยในการสร้างรายได้ ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด โดยวิธีเกษตรแบบผสมผสานและเกื้อกูลกัน